Statistika

PIRMĄ KARTĄ PARENGTAS „IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ PASIEKIMŲ APRAŠAS“

Lietuvoje pirmą kartą parengtas „Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašas“. Tai gairės, padėsiančios auklėtojams, tėvams, švietimo pagalbos specialistams geriau suprasti, ko per pirmuosius šešerius metus gali pasiekti vaikas. Šis aprašas padės geriau atpažinti vaiko ugdymosi pasiekimus ir poreikius, rengti ir atnaujinti įstaigos ikimokyklinio ugdymo programą, pritaikyti ją kiekvienam vaikui pagal jo poreikius ir gebėjimus.

Žaismingai iliustruotame leidinyje į ikimokyklinį ugdymą žvelgiama iš vaiko perspektyvos – jis pripažįstamas kaip savo poreikius turinti individualybė, pasaulį pažinti ir suprasti geriausiai gebanti pati aktyviai veikdama: bandydama, kurdama, tyrinėdama, žaisdama ir taip kaupdama savo asmeninę patirtį. Pasiekimų apraše pristatyta 18 vaiko ugdymosi sričių, kurios aprėpia visus svarbiausius vaiko pasiekimus nuo gimimo iki 6 metų: kasdienius gyvenimo įgūdžius, fizinį aktyvumą, emocijų suvokimą ir raišką, santykius su suaugusiaisiais ir bendraamžiais, sakytinę ir rašytinę kalbą ir kt. Pvz., „Rašytinės kalbos srities pasiekimuose“ glaustai aprašoma, ką paprastai sugeba 3 metų mažylis – jam jau rūpi knygelės ir paveiksliukai, trimetis mėgsta vartyti knygas, jam labai patinka, kai knygeles skaito, varto ir su juo apie tai kalbasi suaugusieji. Trimečio rašytinė patirtis taip pat tobulėja labai intensyviai – iš pradžių jis tik stebi rašančiuosius, domisi įvairiomis rašymo priemonėmis, brauko linijas. Keturmetis jau pats bando rašyti, o nerišliuose jo piešiniuose galima pastebėti ne tik raidžių elementų, bet jau ir pačių raidžių.

„Jei vienokio ar kitokio amžiaus vaikas nepasiekia aprašytų pasiekimų, tai jokiu būdu nereiškia, kad kažkas negerai. Kiekvieno vaiko raida individuali, skirtinga, kiekvienas tais pačiais pasiekimų žingsneliais žingsniuoja savo ritmu“, – sako Švietimo ir mokslo ministerijos Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyriaus vedėja Laimutė Jankauskienė.

Leidinyje vertinga ir tai, kad pateikti ženklai (saviti veiklos būdai žaidžiant, tyrinėjant aplinką, bendraujant su suaugusiaisiais ir kt.), kurie įspėja apie galimus ugdymosi sunkumus. Pvz., jeigu 1,5 metų vaikas savarankiškai dar nevaikšto, žaisdamas netyrinėja daiktų, tik jais manipuliuoja, nemėgsta būti artimųjų apkabinamas, nemėgdžioja kito žaidžiančio vaiko judesių, o 2 metukų sulaukęs vis dar netvirtai vaikšto, nemėgdžioja suaugusiųjų veiksmų (tarkim, neima iš spintelės indų), neatsiliepia į savo vardą atsisukdamas ir kt., pedagogams ar tėvams reikėtų atidžiau stebėti vaiką, dėl tolimesnio jo ugdymosi pasitarti su švietimo pagalbos specialistais.

„Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašo“ projektas 2012–2014 metais buvo išbandytas šalies ikimokyklinio ugdymo įstaigose, jį tobulinti padėjo auklėtojai, švietimo pagalbos specialistai, ikimokyklinių ugdymo įstaigų vadovai.

Kartu su „Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašu“ išleistos „Ikimokyklinio ugdymo metodinės rekomendacijos“, paaiškinančios, kaip juo, siekiant gerinti ugdymo kokybę, naudotis kasdieninėje ikimokyklinio ugdymo pedagogo veikloje.

Informacijos šaltinis: Bernardinai.lt

Susijusios naujienos

Palikti komentarą

Palikti komentarą

Jūsų el. pašto adresas nebus skelbiamas.