Klaipėda, Patarimai/rekomendacijos, Priėmimas į darželius, Vaikai/šeima

Ką turėtų žinoti būsimųjų darželinukų tėveliai

Klaipėdoje gyvenamąją vietą deklaravę tėveliai, planuojantys naudotis savivaldybės ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų paslaugomis, kuo skubiau turi pateikti prašymą Klaipėdos savivaldybės interneto svetainėje adresu https://ikimokyklinis.klaipeda.lt/ (čia taip pat skelbiama preliminari informacija apie laisvas vietas ugdymo įstaigose bei jų žemėlapis).

Delsiantys  pateikti prašymą klaipėdiečiai ne tik gali likti be savivaldybės darželio, bet ir atitolins sau galimybę gauti 100 Eur dydžio Savivaldybės kompensaciją už privatų darželį, jei pasirinktų jį lankyti, negavę vietos Savivaldybės darželyje.

2021 m. rugsėjo 1d. įsigaliojęs „Mokesčio už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų išlaikymą ir priežiūrą Klaipėdos miesto nevalstybinėse švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, kompensavimo tvarkos aprašo“ 2 punktas (Tarybos sprendimas priimtas 2020-12-23, Nr.T2-301) reglamentuoja Savivaldybės biudžeto lėšų Klaipėdos mieste veikiančioms nevalstybinėms švietimo įstaigoms skyrimo ir administravimo tvarką.

Numatyta, kad mokestis už vaikų išlaikymą ir priežiūrą Klaipėdos nevalstybinėse švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas (t. y., privačiuose darželiuose), kompensuojamas vaikams, kurių abu tėvai (globėjai) arba tėvas (globėjas), vienas auginantis vaiką, gyvenamąją vietą yra deklaravę Savivaldybės teritorijoje ir vaikas ne vėliau kaip prieš 12 mėn. yra įregistruotas į eilę patekti į Savivaldybės švietimo įstaigas, bet į jas nepatenka.

Kitaip sakant, 100 Eur kompensaciją galės gauti mieste gyvenamąją vietą deklaravusių tėvų vaikas, užregistruotas į Savivaldybės darželį prieš metus laiko, bet jo negavęs.

Informacijos šaltinis: https://ve.lt/aktualijos/klaipeda/ka-turetu-zinoti-busimuju-darzelinuku-teveliai

Susijusios naujienos

Palikti komentarą

Palikti komentarą

Jūsų el. pašto adresas nebus skelbiamas.