Straipsniai apie vaikų ugdymo įstaigas

Darželiuose – nepagrįsti auklėtojų raginimai

Klaipėdos politikams nuo rugsėjo pakeitus mokėjimo už darželius tvarką, kai kurios auklėtojos jau pirmomis rugsėjo dienomis suskubo raginti tėvus pirkti individualias ugdymo priemones, nors Savivaldybė dar nėra patvirtinusi jų sąrašo. Švietimą kuruojantys tarnautojai tvirtina, jog tokie raginimai yra neteisėti, ir siūlo tėvams neskubėti nieko pirkti.

Žinia, liepos pabaigoje miesto Taryba nusprendė, kad nuo šių mokslo metų už darželį bus mokamas bendras mokestis – jis nebebus skaidomas į tris dalis: stabilų, mokėtą už ugdymo sąlygų užtikrinimą ir patiekalų gamybą, bei kintamą už maitinimą (priklausydavo nuo vaiko lankytų dienų).

Diskutuodami dėl tokio sprendimo su tėvų atstovais tiek politikai, tiek Savivaldybės darbuotojai aiškino, kad viena iš pagrindinių tokios reformos priežasčių yra išguiti iš visų darželių įvairias rinkliavas ir palikti tėvams vienintelę prievolę – aprūpinti vaiką individualiomis ugdymo priemonėmis. Žadėta, kad jų sąrašas bus suderintas su tėvų atstovais.

Pastarasis pažadas virto įpareigojimu Savivaldybės administracijai – minėto Tarybos posėdžio metu politikai pritarė Kultūros, švietimo ir sporto komiteto pirmininko Arvydo Cesiulio pasiūlytam atitinkamam protokoliniam pavedimui. Juo Savivaldybės administracija įpareigojama iki rugsėjo 15 d. „parengti įstaigoms, įgyvendinančioms ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, individualių mokymo priemonių sąrašą“. A. Cesiulis tada dar išreiškė pageidavimą, kad toks sąrašas, pasirašytas Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjos arba Ugdymo ir kultūros departamento direktorės, būtų iškabintas kiekvienoje darželio grupėje.

Atrodo, kad Savivaldybės administracijos nusiteikimas šį darbą atlikti tik prasidėjus mokslo metams turi atitinkamų pasekmių – jau pirmomis rugsėjo dienomis kai kurios auklėtojos suskubo raginti tėvus pirkti individualias ugdymo priemones. Vienur toks raginimas išsakytas žodžiu, kitur jau net pateikti konkretūs priemonių sąrašai.

Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėja Laima Prižgintienė vakar pripažino, kad toks sąrašas dar tik baigiamas ruošti ir bus pateiktas derinti. Jis esą bus derinamas su Vakarų Lietuvos tėvų forumu (VLTF).

Paklausta, kaip dabar reikia elgtis tėvams, sulaukusiems auklėtojų raginimų, ji siūlė neskubėti pirkti prašomų priemonių ir palaukti oficialaus jų sąrašo.

„Auklėtojos dabar elgiasi nelabai gerai. Akivaizdu, kad jos paskubėjo, galbūt joms dar nebuvo viskas išaiškinta“, – sakė L. Prižgintienė.

VLTF pirmininkė Kristina Paulikė vakar sakė, kad dar nebuvo sulaukusi Savivaldybės atstovų kvietimo aptarti minėtojo sąrašo projekto.

„Esu Švietimo tarybos narė, tikiuosi, kad gal artimiausiame jos posėdyje jau bus apie tai pranešta“, – sakė K. Paulikė.

Informacija
Pagal naująją tvarką tėvai turi mokėti vienintelį mokestį ir į lengvatas negalinčios pretenduoti šeimoms jis bus proporcingai mažinamas tuo atveju, jei vaikas sirgs 10 ir daugiau darbo dienų iš eilės bei pateiks atitinkamą pažymą, arba ne trumpesnių kaip 14 dienų tėvų atostogų metu. Vasaros laikotarpiu mokėti nereikės, jei iš anksto bus pateiktas prašymas, jog vaikas nelankys darželio 28 ir daugiau kalendorinių dienų iš eilės.

Nuo rugsėjo mėnesinis mokestis už darželį siekia 55-67 eurus priklausomai nuo ikimokyklinio ugdymo grupės darbo režimo ir grupės tipo.

Informacijos šaltinis: ve.lt

Susijusios naujienos

Palikti komentarą

Palikti komentarą

Jūsų el. pašto adresas nebus skelbiamas.