Papildomas vaikų ugdymas, Vaikai/šeima

Vaikų ir jaunimo socializacijos projektams – 100 tūkst. eurų

Savivaldos ir pilietiškumo stiprinimą, visuomeniškumą, lyderystę, saviraišką, savanorystę ir sveikatingumą skatinantiems projektams Švietimo ir mokslo ministerija paskirstė  100 tūkst. eurų.

„Vaikų ir jaunimo socializacijos projektų konkursas šiemet skelbtas pirmą kartą po septynerių metų pertraukos. Pradedame atstatyti lėšas  labai svarbiai sričiai – vaikų socializacijai. Konkursui aktyviai projektus teikė ir mokyklos, ir nevyriausybinės organizacijos, asociacijos,“ – sako švietimo ir mokslo ministrė Audronė Pitrėnienė.

Vaikų ir jaunimo socializacijos projektų 2015 metams konkursui buvo pateiktos 54 paraiškos, finansavimas skirtas 28  projektams.  Keturi iš jų apima visas savivaldybes, kiti – dešimt, penkias savivaldybėse. Į projektus numatyta įtraukti nuo 20 iki 2000 dalyvių.
Paraiškas konkursui teikė viešosios įstaigos, asociacijos ir nevyriausybinės organizacijos, taip pat mokyklos, turinčios patirties įgyvendinti neformaliojo vaikų švietimo veiklas regioniniu ir nacionaliniu lygiu.
Parama skirta mokyklų savivaldą, socializacijai palankią aplinką, sveikatingumą ir fizinį aktyvumą skatinantiems projektams. Taip pat daug dėmesio skiriama socialiai jautrioms, mažiau galimybių turinčioms vaikų ir jaunimo grupėms: vaikams iš socialinės rizikos šeimų, iš globos namų, dienos centrų.
Finansuojamos įvairios projektų veiklos: konkursai, teoriniai, praktiniai  užsiėmimai, stovyklos, akcijos, mokymai, žygiai. Taip pat veiklos, skirtos mokinių savęs pažinimui, lyderystei, saviraiškai, iniciatyvumui, kitiems socialiniams ir asmeniniams gebėjimams skatinti.

Pavyzdžiui, Pilietinių iniciatyvų centro ir Lietuvos mokinių parlamento veikla leis geriau pažinti Lietuvos kariuomenės kasdienybę: ginkluotę ir techniką, kario tarnybos ypatumus, kariuomenės komplektavimo principus.
Šiaulių  skautų tuntas organizuos kūrybines dirbtuves-mokymus, kurių metu dalyviai pateiks idėjas – projektus apie sveiką gyvenseną ir netradicines sporto šakas ir juos įgyvendins savo  savivaldybėse.
Pasaulio piliečių akademija „Jaunimo socializacija globalioje visuomenėje“ surengs globaliojo švietimo renginį Kauno regione „Iššūkis (ne)lygybei!“, kurio dalyviai diskutuos, ką globalioje visuomenėje reiškia nelygybė ir kaip kiekvienas iš mūsų gali prisidėti prie jos mažinimo.

Švietimo ir mokslo ministerijos
Komunikacijos skyrius
E.p. info@smm.lt
Tel. (8 5) 219 1253

Susijusios naujienos

Palikti komentarą

Palikti komentarą

Jūsų el. pašto adresas nebus skelbiamas.