Pirmokas, Psichologija, Vaikai/šeima, Vaikų sveikata

Vaiko raidos sutrikimai: reikia kompleksinės pagalbos

Vaiko raidos sutrikimų pastebėję tėvai turėtų nedelsti ir kuo greičiau kreiptis į specialistus. „Kuo greičiau pradėsime su vaiku dirbti, tuo bus geresni rezultatai“, – sako logopedė Rita Nemčiauskienė, Klaipėdos pedagoginės psichologinės tarnybos Specialiosios pedagoginės pagalbos skyriaus vadovė.

Klaipėdos pedagoginės psichologinės tarnybos (PPT) specialistams šiais metais teko neįprastai daug darbo – dėl vaiko raidos įvertinimo kreipėsi labai daug tėvų. Specialistai pastebi, kad vis daugiau vaikų reikia kompleksinės specialistų pagalbos, o sutrikimai tampa sudėtingesni.

Logopedė R. Nemčiauskienė sako, kad raidos vertinimas vyksta tada, kai vaikus atsiunčia darželio specialistai arba dėl ko nors sunerimę kreipiasi patys tėvai.

„Vienas iš pagrindinių dalykų, kai į mus kreipiasi, yra tada, kai šeimos gydytojas mato, kad vaiko raida smarkiai vėluoja ir kalbama apie neįgalumą, vaikus atsiunčia specialiesiems ugdymosi poreikiams nustatyti. Jeigu nori vesti vaikus į specialiąsias grupes, taip pat reikalinga specialistų pažyma“, – pasakojo pašnekovė.

Specialistės teigimu, labai dažnai vertinami vaikai yra ikimokyklinio amžiaus – jie sudaro daugiau nei pusę vertinamųjų. Svarbu kuo anksčiau nustatyti specialiuosius vaiko ugdymosi poreikius. Paprastai vaiką vertina psichologas, logopedas, specialusis pedagogas, tėvai pateikia medicinines pažymas ir daroma išvada apie vaiko raidą, reikiamas ugdymosi programas, specialistų pagalbą ir taip toliau.

Anksčiau šį mėnesį buvo paskelbta informacija apie perpildytų darželio grupių problemą. Tąsyk Klaipėdos savivaldybės Švietimo skyriaus vedėja Laima Prižgintienė sakė, kad komplektuojant grupes dažnai tėvai nepateikia pažymų, kad vaikas turi specialiųjų ugdymosi poreikių.

„Kai grupė rugsėjo mėnesį jau būna sukomplektuota, tėvai gauna pranešimus ir pasirašo sutartis dėl lankymo, vėliau, rugsėjo-spalio mėnesiais pradedamos teikti pažymos dėl specialiųjų ugdymosi poreikių. Tačiau mes jau nebeturime kaip „išmesti“ vaiko iš įstaigos, kad tilptų kiti“, – apie besikartojančią problemą anksčiau kalbėjo L. Prižgintienė.

„Ar tėvai nuneša tas pažymas į darželius, jau kitas klausimas. Mes to nekontroliuojame. Tačiau jeigu tėvai patys ateina pas mus vertinimui, gal jie turėtų pristatyti tas pažymas darželiui, – svarstė R. Nemčiauskienė. – Kartais jie gali nuslėpti. Tai gali pasitaikyti tada, kai vaikai baigia darželį ir turi eiti į pirmą klasę. Kartais pas mus atsiunčia vaikus darželis, jei mato, kad vaikas pirmoje klasėje turės problemų. Tėvai pas mus ateina, bet gal nori, kad mokykloje niekas nežinotų apie specialiuosius vaiko poreikius. Deja, tie poreikiai negali neišryškėti, bet tėveliai turi teisę nepateikti mokyklai pažymų. Reikia kalbėtis – ką duos mūsų vertinimo pažyma, kad vaikas mokykloje iškart gali tikėtis pagalbos, jam bus pritaikytos programos, jis galės pagal savo galimybes ugdytis.“

Situacija sunkėja

Beveik visiems vaikams, kurių raidą vertina PPT specialistai, nustatomi specialieji ugdymosi poreikiai. Jau prieš dešimtmetį įvairių Lietuvos miestų specialistai kalbėjo, kad vaikų raida yra sudėtingesnė nei anksčiau. Dabar problema dar aštresnė – be kalbos, kalbėjimo sutrikimų, nustatoma ir sulėtėjusi raida: judėjimas, pažintinė raida ir kitos problemos.

Logopedės R. Nemčiauskienės teigimu, įtakos tam gali turėti šiuolaikinis gyvenimo būdas, paveikiantis vaikų smegenų vystymąsi, auklėjimo spragos ir kt.

„Deja, nemažai tėvelių nesugeba su vaikais bendrauti, kalbėtis. Būna, kad duodamas telefonas ir vaikas gyvena telefone. Labai garsiai kalbama, kad šitaip negali būti, bet galbūt ir pavėluotai apie tai pradėta kalbėti, nes situacija yra nevaldoma.

Blogai, kai vaikui duodama ne knyga, o telefonas. Džiaugiuosi, kad ateina tėvų, kurie sako, kad nebejungia kompiuterinių žaidimų, neduoda telefono.

Po truputį gal pasikeis situacija, bet šiuo metu yra gana sudėtinga“, – kalbėjo logopedė.

Sykiu daugėja vaikų, kuriems reikia kompleksinės specialistų – logopedo, specialiojo pedagogo, psichologo, ergoterapeuto – pagalbos.

„Džiaugiuosi, kad Klaipėdoje atsiranda ankstyvosios reabilitacijos tarnybų, kurios teikia pagalbą vaikams nuo 0 iki 7 metų. Norėčiau pabrėžti, kad Klaipėdos mieste, kalbant apie specialistus, yra tikrai neblogai. Darželiuose dirba logopedai, kai kurie turi ir specialiuosius pedagogus, pradėjo dirbti ir ankstyvosios reabilitacijos tarnybos psichologai, kurie kuruoja darželius“, – sakė R. Nemčiauskienė.

Jos teigimu, eilė atlikti vaiko raidos vertinimą, ypač šį pavasarį, buvo labai ilga. Nemažai laukia rugsėjį ir spalį. Klaipėdos PPT specialistai su vaikais dirba kiekvieną dieną.

Kitoks požiūris

R. Nemčiauskienė akcentavo, kad turi būti kompleksinis požiūris į vaiko raidos problemą.

„Turi suprasti ir darželio specialistai, ir darbuotojai, ir tėvai, kad tai yra problema, ir ją kartu spręstų. Vis dėlto pirmiausia tėvai turi suvokti, kokį vaiką augina, kokius poreikius reikia ugdyti. Jeigu dirbama kompleksiškai, pasiekiama neblogų rezultatų.

Kuo anksčiau turėtų tėveliai, šeimos gydytojai pastebėti vaiko vystymosi problemas ir nelaukti, kol vaikas pradės kalbėti. Šiais laikais tas terminas visiškai netinka. Medikai mėgsta pasiūlyti palaukti, kol vaikas pradės kalbėti. Nieko panašaus – kuo greičiau pradėsime su vaiku dirbti, tuo bus geresni rezultatai, ypač, kai yra kompleksinės problemos. Žinoma, ir pagalba turėtų būti kompleksinė„, – kalbėjo logopedė.

Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) prieš pusantros savaitės pranešė sudariusi darbo grupę, kuri parengs raidos sutrikimų turintiems vaikams paslaugų organizavimo ir teikimo reikalavimus, kurie leis paslaugas teikti visuose didžiuosiuose Lietuvos miestuose. Iki šiol tokios paslaugos buvo teikiamos tik Vaikų raidos centruose Vilniuje ir Kaune.

Tikimasi, jog naujoji tvarka palengvins sąlygas, norintiems panašius centrus įsteigti ir kituose didžiuosiuose miestuose, pavyzdžiui, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje.

Šiuo metu sudėtingiausios paslaugos raidos sutrikimų turintiems vaikams teikiamos tik Vilniuje ir Kaune, todėl susidaro ilgos eilės pas specialistus, užtrunka diagnozės nustatymas, o dėl didelių atstumų nukenčia vaikų gydymo kokybė.

„Nustačius šių paslaugų organizavimo principus ir teikimo reikalavimus, kurie leis tokias pat kokybiškas paslaugas mažiesiems pacientams papildomai teikti ne tik Vilniuje ir Kaune, tikimasi, kad gerės šių paslaugų prieinamumas, o jas mažieji pacientai galės gauti greičiau ir arčiau namų, be to, lengvėtų ir gydytojams tenkanti našta.

Atnaujinta tvarka padės raidos ir autizmo spektro sutrikimų turintiems vaikams bei ankstukams, anksčiau nustatyti diagnozes, paskirti gydymo planą ir gauti greitesnį gydymą, kadangi daugiau gydymo įstaigų teiks šias paslaugas, o mažųjų pacientų kelionė į gydymo įstaigą taps trumpesnė ir paprastesnė„, – teigiama ministerijos pranešime.

„Laikas – geriausias draugas“

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų vaikų ligoninė skelbia Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Viltis“ vadovės Danos Migaliovos parengtą informaciją tėvams, kurių vaikai turi raidos sutrikimų. Pateikiame keletą ištraukų.
„Jei jūs ką tik sužinojote, kad jūsų vaikas „sutrikusios psichikos“, „atsilikęs“, „sutrikusio vystymosi“, jūs tikriausiai jaučiatės patekę į aklavietę. Nepasiduokite šiam jausmui. Nepasilikite vieni. Tuo nusivylimo, netikrumo, galimos kaltės, bet ir vilties jausmu su jumis gali pasidalinti kiti tėvai.„
“Šiandien jau žinoma daugybė raidos sutrikimų priežasčių. Tačiau daugybė sutrikimų priežasčių taip ir lieka neišaiškinta. Vien tik medicininė diagnozė ir sutrikimo priežastis nenusako vaiko raidos galimybių.„
“Laikas geriausias jūsų draugas. Neleiskite gąsdinančiai etiketei „raidos ar psichikos sutrikimas“ sukliudyti jums paprasčiausiai džiaugtis jūsų kūdikiu, savo vaiku. Bus visko – ir mielų valandų, ir džiaugsmo, ir malonumo, ir ašarų, kaip ir su bet kuriuo kitu vaiku.„
“Mes esame įpratę ir žinome, kad visi vaikai vystosi ir auga pagal klasikines taisykles. Trijų mėnesių bando sėstis, šešių mėnesių jau sėdi, šypsosi, aštuonių ropoja, čiauška, vienuolikos ar dvylikos mėnesių savarankiškai vaikšto. Sutrikusios raidos vaikui reikia žymiai daugiau laiko kiekvienai jo vystymosi pakopai. Kai kur viskas užtruks ilgiau, bet kai ką jis įveiks labai greitai. Laimėjimai atskirose srityse yra netolygūs.„
“Mūsų, „kitoks“ vaikas, kaip ir kiekvienas, turi daugybę galimybių, talentų ir polinkių. Tik juos reikia pastebėti, atrasti, skatinti ir ugdyti. Gyvenimas su tokiu vaiku yra kaip kelionė per nežinomą šalį: už kiekvieno posūkio, už kiekvieno sunkaus užkopimo į kalną laukia nauji vaizdai, kurių niekas iš anksto negali nujausti.„
“Sutrikusios raidos vaikai dažnai būna ne tokie gyvybingi, judrūs ar spontaniški, kaip kiti. Jų poreikis kontaktuoti su aplinka, atrasti kažką vis nauja ir veikti dažniausiai yra silpnesnis, negu kitų vaikų. Daugelis sutrikusios raidos vaikų atrodo labai ramūs ir geručiai.„
“Žmonės su raidos sutrikimais yra mūsų visuomenės žmonės ir turi gyventi kiek įmanoma normalesnį gyvenimą. Kaip visuomenė su jais elgsis? Ogi taip, kaip mes juos išmokysime matydami, kaip mes elgiamės su savo vaiku, žaidimų aikštelėje, parduotuvėje, mokykloje, namuose ar poilsiaudami.“

Informacijos šaltinis: ve.lt

Susijusios naujienos

Palikti komentarą

Palikti komentarą

Jūsų el. pašto adresas nebus skelbiamas.