Lietuviu kalbos prarybos
APŽVALGOS, Knygos vaikams ir jaunimui, MOKYKLOS, Naujienos, Papildomas vaikų ugdymas, Patarimai/rekomendacijos, Pirmokas, Vaikai/šeima

Pradinukams – efektyviausi mokymo(si) leidiniai!

Leidykla „UGDA“ pristato, Mokytojų teigimu, efektyviausias mokymo(si) priemonės 2021-2022 mokslo metams  – Lietuvių kalbos ir literatūros užduotys pradinėms klasėms.

Daugelis Mokytojų teigia, kad naudojant šiuos leidinius nebereikia jokių papildomų mokymo(si) priemonių (vadovėlių, užduočių, pratybų sąsiuvinių ir kitų leidinių). Išbandę Mokytojai ir jų mokiniai teigia, kad leidiniuose visa mokymoji medžiaga pateikta aiškiai, kūrybiškai ir suprantamai.

Šiais metais kovo mėnesio 3 ir 17 dienomis vyko praktiniai seminarai, kuriuose buvo pristatomi šie leidiniai. Pirmame seminare dalyvavo 96 iš 100 dalyvių. Dėl itin didelio susidomėjimo (dalis mokytojų nespėjo užsiregistruoti dėl riboto dalyvių skaičiaus) šis seminaras buvo kartojamas. Seminare dalyvavo ir šiuos leidinius jau naudojantys mokytojai, kurie gyvai dar kartą patvirtino apie šių leidinių efektyvumą bei pasidalino savo patirtimi – vieni naudoja kaip papildomas mokymo priemones, nes viskas suderinta su kitų leidyklų leidiniais (vadovėliais ir t.t.), kiti – šiuos leidinius naudoja kaip pagrindines mokymo priemones, nes mokymo medžiaga susisteminta, pateikta patogiai ir originaliai.

Jei esate mokytojas-(a), kuris-(i) moko pradinių klasių mokinius arba tėtis ar mama, kuris-(i) augina pradinių klasių mokinį, vaikas, kuriam suteiksite galimybę patekti į įspūdingą, neregėtą ir įdomią mokslo kelionę, naudojant šiuos leidinius, liks jums tikrai labai dėkingas.

Maloniai kviečiame apsilankyti leidyklos „UGDA“ atnaujintoje el. parduotuvėje: www.ugda.lt, kurioje leidinius galite net ir nemokamai, virtualiai pavartyti, o jei patiks ir įsigyti bei išbandyti. Esame įsitikinę, kad leidiniai tikrai pranoks jūsų lūkesčius.

Pirma klasė

Pirmos klasės pirmos dalies leidinio autorių anotacija:

Mielas pirmoke!

Prasideda pirmoko kelionė į garsų ir raidžių pasaulį. Norėdamos Tau padėti parengėme užduočių sąsiuvinius, kuriuose rasi įvairių skaitymo ir rašymo pratimų. Sąsiuviniuose užduotys pateiktos taip, kad galėtum dirbti savarankiškai arba su mokytojo pagalba.

Vieneriems mokslo metams parengėme tris užduočių sąsiuvinius. Vienas sąsiuvinis skirtas trims mėnesiams.

Puslapių viršuje rasi dviem pamokoms keliamus uždavinius (ką pakartosi, ko išmoksi). Kiekvienai pamokai skyrėme po atskirą puslapį. Pirmosios pamokos puslapio kairiajame kampe rasi ženklą (varpelį, obuolį, lapą), kuris žymi mėnesį. Ženklų skaičius rodo, kurios savaitės užduotis atlieki. Per savaitę šešias pamokas atliksi mūsų parengtas užduotis, o septintąją pamoką galėsi pakartoti, ką mokeisi, arba įtvirtinti tai, kas sekėsi sunkiau.

Atlikdamas šiuo ženklu pažymėtas užduotis mokysiesi kalbėti, skaityti, pa- sakoti. Išmoksi skirti garsus, raides, susipažinsi su sakiniu ir tekstu.

Šiuo ženklu pažymėtos užduotys skirtos piešti, spalvinti, rašyti.

Tavęs laukia daug įvairių užduočių, kurias atlikdamas išmoksi parašyti visas lietuvių kalbos abėcėlės raides, jas jungti į žodžius, o žodžius – į sakinius.

Linkime, kad keliaudamas po garsų ir raidžių pasaulį suprastum, kaip svarbu mokėti taisyklingai skaityti ir rašyti gimtąja kalba.

Sėkmės Tau!

Antra klasė

Lietuviu klabos uzduotys

Antros klasės pirmos dalies leidinio autorių anotacija:

Mielas antroke!

Pirmoje klasėje, atlikdamas užduotis „Lietuvių kalbos ir literatūros užduočių“ sąsiuviniuose, Tu išmokai skaityti, rašyti žodžius, sakinius, tekstus. Mokeisi atsakyti į klausimus, atlikti skaitymo suvokimo, rašymo užduotis. Dabar Tavo rankose II klasės „Lietuvių kalbos ir literatūros užduočių“ sąsiuvinio pirmoji dalis.

Šis užduočių sąsiuvinis yra skirtas trims mėnesiams. Puslapių viršuje rasi dviem pamokoms keliamus uždavinius (ką pakartosi, ko išmoksi). Kiekvienai pamokai skyrėme po atskirą puslapį. Pirmosios pamokos puslapio kairiajame kampe rasi ženklą (varpelį, obuolį, klevo lapą), kuris žymi mėnesį. Ženklų skaičius rodo, kurios savaitės užduotis atlieki. Per savaitę šešias pamokas atliksi mūsų parengtas užduotis, o septintąją pamoką galėsi pakartoti, ką mokeisi, arba įtvirtinti tai, kas sekėsi sunkiau. Kiekvieno mėnesio pabaigoje rasi užduotis, skirtas žinioms įsivertinti.

Šiuo ženklu užduočių sąsiuvinis kviečia Tave ir toliau draugauti su knyga. Tu skaitysi tekstus apie Tau artimus, žinomus dalykus, mokysiesi atsakyti į klausimus, atliksi įvairias užduotis. Atlikdamas šiuo ženklu pažymėtas užduotis mokysiesi skaityti, pasakoti, atpažinti tekstus apie tikroviškus ir išgalvotus įvykius.

Šiuo ženklu pažymėtos užduotys skirtos rašyti. Tavęs laukia daug įvairių užduočių, kurias atlikdamas išmoksi sudaryti ir parašyti sakinius, padėti tinkamus skyrybos ženklus jų pabaigoje.

Atlikdamas šiuo ženklu pažymėtas užduotis pakartosi ir išmoksi, kaip rašyti kvietimą ir skelbimą. Taip pat mokysiesi rašyti aprašymą ir atpasakojimą.

Šiame sąsiuvinyje rasi nežinomų žodžių paaiškinimus žodyne. Žodžiai ir jų paaiškinimai žodyne surašyti abėcėlės tvarka.

Linkime, kad keliaudamas po žodžių, sakinių ir tekstų pasaulį suprastum, kaip svarbu mokėti taisyklingai skaityti ir rašyti gimtąja kalba.

Sėkmės Tau!

Trečia klasė

Trečios klasės pirmos dalies leidinio autorių anotacija:

Trečioke!

Šias užduotis paruošėme tam, kad padėtume Tau geriau suprasti ir bran ginti lietuvių kalbą. Daugelį pateiktų užduočių gebėsi atlikti savarankiškai. Kai kur reikės mokytojo pagalbos.

Šiuo ženklu kviečiame perskaityti daug įdomių kūrinių: pasakojimų, pa sakų, padavimų, sakmių, eilėraščių ir kt. Siekdamos padėti Tau geriau suprasti perskaitytą kūrinį, pateikėme įvairių užduočių. Mes norime, kad Tu susi draugautum su knyga, pamėgtum skaityti, dažniau lankytumeisi bibliotekoje, ieškotum informacijos ir internete.

Šiuo ženklu pasakoma, kad Tavęs laukia įvairios rašymo užduotys. Jas at likdamas mokysiesi rašyti be klaidų, sudaryti sakinius ar kurti trumpus pasakojimus. Mes siekiame, kad Tu aiškia ir taisyklinga kalba reikštum savo mintis.

Šiuo ženklu skatiname Tave kurti, drąsiai išsakyti savo nuomonę, mokytis atpasakoti ir pasakoti. Mes siūlome Tau žodžiu ir raštu kurti įvairias istorijas, kad Tu dar geriau mokėtum papasakoti apie save ir pasaulį.

Kai kurias užduotis turėsi atlikti kartu su savo draugais, todėl galėsi dar geriau juos pažinti, mokysiesi dirbti drauge, turėsi galimybę pamokoje kalbė tis apie tau svarbius dalykus.

Linkime sėkmės!

Trecioku prarybos

Ketvirta klasė

Ketvirta klasė

Ketviros klasės pirmos dalies leidinio autorių anotacija:

Ketvirtoke!

Tau siūlomas lietuvių kalbos pratybas 4 klasei sudaro trys dalys – po vieną dalį trims mėne siams. Šioje, pirmoje, dalyje Tave lydės varpelis rugsėjo mėnesį, obuolys – spalį, lapas – lapkritį. Šių ženkliukų skaičius rodo, kelintą mėnesio savaitę mokomės. O per savaitę mes Tau siūlome užduotis šešioms pamokoms, kad septintą pamoką galėtum kurti rašinėlius, rašyti diktantus, kalbėti, kurti projektus.

Atidžiai įsižiūrėk: po kiekvienu varpeliu, lapu ar obuoliu mes primename, ką turi pakartoti, o ką – išmokti. Neskubėsime, nuosekliai mokysimės: kartojamų ir mokomų dalykų yra tik po tris dviem pamokoms. Kadangi šiemet baigsi pradinę mokyklą, tai ir įvairių užduočių turėsi at likti daugiau: dviem pamokoms yra skirti trys puslapiai. Kad tau būtų patogu dirbti, klausimus apie perskaitytą kūrinį pateikiame taip, kad Tau nereikėtų vartyti lapų. Todėl vieną dieną pradėsi skaitydamas kūrinį, o kitą dieną – atlikdamas kalbos užduotis.

Ženkliukas kviečia Tave skaityti kūrinį. Pateikiame daug įvairių autorių kūrinių ar jų iš traukų, kurios skatins Tave perskaityti visą kūrinį ar knygą. Skaitymo suvokimo užduotys padės atidžiau pažvelgti į kūrinį, geriau jį suprasti, suvokti. Be to, jis kartą per mėnesį siūlys Tau per skaityti vieną knygą.

Ženkliukas moko Tave kalbos paslapčių. Mokytis rašyti Tau padės mįslės, sakmės, padavi mai ar įvairių kūrinių ištraukos. Dažnai šios užduotys ragins Tave dar kartą sugrįžti prie perskai tyto kūrinio, jame ieškoti kalbos grožio.

Ženkliukas siūlo kūrybines užduotis. Mokysiesi kurti rašinėlį, laišką, parašyti pasakojimą, skelbimą ar žinutę. Mokysiesi išsakyti savo nuomonę, žodžiu ar raštu reikšti savo mintis.

Ženkliukas skatina Tave kalbėti su draugais apie kūrinius ir gyvenimą ar atlikti trumpus grupinius darbelius. Mokysiesi išklausyti draugus, sužinosi, apie ką jie galvoja. Mokysiesi api bendrinti gautą informaciją.

Kai baigsi atlikti tos dienos užduotis, kiekvieną kartą galėsi pats save įsivertinti – ką pa kartojai, o ką naujo išmokai. Mėnesio pabaigoje savo žinias, gebėjimus ir įgūdžius pasitikrinsi atlikdamas testą.

Manome, kad atlikdamas pratybų užduotis nuosekliai mokysiesi skaityti ir suvokti kūrinį, sisteminti kalbos dalykus ir formuoti raštingumo įgūdžius. Natūraliai įterptos kūrybinės užduo tys padės ugdyti kūrybiškumą.

Pratybos suteiks galimybę tiek mokytis Tau pačiam, tiek visai klasei dirbti per pamokas. Linkime sėkmės keliaujant kalbos pažinimo keliu!

Ugda

Susijusios naujienos

Palikti komentarą

Palikti komentarą

Jūsų el. pašto adresas nebus skelbiamas.