Patarimai/rekomendacijos, Psichologija, Vaikai/šeima, Vaikų teisių apsauga

Mamos pagalbos šauksmas: tarnybos neleidžia man savarankiškai gyventi

Taip jaučiasi daugiavaikė mama Lina (vardas ir pavardė redakcijai žinomi – aut. past.), nuolat sulaukianti tarnybų dėmesio. Naujausias nurodymas – neleisti vaiko į mokyklą, o mokyti namuose. Mamai su tuo nesutinkant, mokykloje netgi atsirado namų mokymą skirianti pažyma, kurią pasirašę medikai nė nėra matę Linos vaiko.

„Vakaro žinioms“ pradėjus domėtis, kas užsakė šį dokumentą, kaltų nerado nė viena institucija, o tada paaiškėjo, kad oficialiai net ir namų mokymo paskyrimo nebuvo.

Į „Vakaro žinias“ kreipėsi daugiavaikė mama iš Vilkaviškio, kuri pasakoja, kad ją tarnybos tarsi „apsėdo“. Viena šešis vaikus auginanti moteris sako, kad patiria tarnybų hiperglobą, kyla klausimų net dėl veikimo teisėtumo. Pavyzdžiui, Linai pranešta, kad jos sūnui buvo skirtas mokymas namuose, bet paaiškėjo, jog pažymą su tokiu nurodymu pasirašė trys medikai, nė nematę jos vaiko.

Ieškodama pagalbos, Lina kreipėsi į žurnalistus. Ji sako, kad prieš pusantrų metų grįžo iš Vokietijos su vaikais ir negali ramiai gyventi Lietuvoje, nes nuolat turi atsiskaitinėti tarnyboms. O jos vis ieško, kaip prikibti prie daugiavaikės mamos.

„Mano sūnus, kuriam šiuo metu paskirta atvejo vadyba, buvo užrašytas į Gražiškių gimnaziją, bet ten jis nuolat patirdavo patyčias, net buvo mušamas kitų vaikų. Vaikas sakė, kad pedagogai ignoravo jo bandymus apie tai pasikalbėti, nekreipė dėmesio į jį. Vaikas ėmė gintis taip, kaip išmano. Mokyklos vadovybė visuomet dėl konfliktų kaltindavo mano sūnų“, – pasakoja susirūpinusi Lina.

Diagnozę nustatė nemačiusios vaiko

Ji neslepia, kad jos vaikas emocionalus, tačiau mama įsitikinusi, kad jis nėra visų problemų priežastimi. Visgi Vaiko gerovės komisija priėmė sprendimą skirti Linos sūnui individualų mokymą namuose ir nukreipti vaiką patikrai į psichiatrijos kliniką. „Nei vaikas, nei aš nenorėjome sutikti, bet man buvo pagrasinta, kad jeigu nesutiksiu, bus skirta administracinė nuobauda arba vaikai bus atimti“, – pasakoja Lina.

Moteris sako, kad iš pradžių sutiko, bet galiausiai nepasirašė jokio dokumento dėl mokymo namuose. „Tačiau mokykla vis tiek laikėsi savo. Veždavome į mokyklą, o ten man sako, kad jam skirtas namų mokymas. Tuomet nusprendėme keisti mokyklą. Bet mums vaiko teisės nurodė, kad mokyklą galima keisti tik nukreipus vaiką į psichiatrinę kliniką ir atlikus patikrą. Nesuprantu, kaip taip gali būti: namuose vaikas suvaldomas, viskas gerai, o iš mokyklos – nuolatiniai priekaištai ir neišsprendžiamos problemos.

Aš susisiekiau su kita mokykla ir paprašiau išbraukti sūnų iš esamos mokyklos sąrašų.

Prašiau mokyklos man pateikti dokumentą, kuriuo vadovaujantis mano vaikui skiriamas namų mokymas. Tuomet gavau pažymą, kuri buvo patvirtinta mokyklos antspaudu. Ten parašytos trys ligos ir paskirtas namų mokymas. Kai paklausiau, iš kur gautas šis dokumentas, man neatsakė. Ten pasirašiusios trys gydytojos, kurios nėra mačiusios vaiko, su juo bendravusios, bet paskyrė namų mokymą ir kažkaip tą dokumentą atvežė į mokyklą“, – pasakojo Lina.

Galiausiai mokyklos administracija leido vaikui pakeisti mokyklą. Minėtą pažymos originalą ir mokyklos patvirtintą kopiją Lina pasiėmė.

Daugiavaikė mama neslepia, kad auginti daug vaikų – nėra lengva. Tačiau nuolatinis tarnybų dėmesys nėra pagalba: „Kai paprašiau, kad vaikas galėtų pakeisti mokyklą, mano kieme tą pačią dieną pasirodė vaiko teisių specialistai. Jie ėmė kalbinti vaiką, reikalauti iš manęs raštiško paaiškinimo. Atsakiau į visus klausimus raštu, bet po to gavau sprendimą, kad šeimai pradėta atvejo vadyba“, – pasakoja Lina.

Bijo, kad vaikas mokykloje išnaudojamas

Moteris girdėjo, kad ankstesnė mokykla galėjo gauti finansavimą pritaikyti patalpas jos sūnui: „Man panašu, kad taip buvo plaunami pinigai, jis buvo provokuojamas, todėl ir nebuvo leidžiama pakeisti mokyklos. Kreipiausi į savivaldybės švietimo skyrių, bet niekas neatsakė.

Mokykloje pedagogai kalba kitiems vaikams, kad prie mano vaiko neitų, nes jis gali nustumti juos nuo laiptų. Kai kažkokio vaiko nėra mokykloje, sakoma, kad jis namie, nes bijo mano vaiko. Jam mokykloje būdavo grasinama policija ir medikais, taip pat tokie grasinimai būdavo sakomi ir kitam mano vaikui. Ar tai yra problemų sprendimas?

Buvo visokių atvejų, bet jis tikrai neišprotėjęs, kad jį reikėtų siuntinėti po psichiatrus, kaip man liepiama daryti.“

Lina nesupranta, kodėl šeima nėra paliekama ramybėje: „Esu šoke. Pasirodo, aš neturiu jokios teisės gyventi pati, spręsti pati už savo vaiką. Viskas sprendžiama už mane, nuolat sulaukiu grasinimų. Esu mama, bet neturiu jokių teisių auginti savo vaikus. Myliu savo vaikus, visais būdais stengiuosi dėl jų gerovės ir bet ką už juos galiu padaryti.“

Tarnybos į klausimus neatsako

Lina jaučiasi persekiojama vaiko teisių specialistų. Šeimoje auga du paaugliai, su kuriais kilo konfliktas dėl telefono naudojimo. Vaiko teisių specialistai, remdamiesi vaikų liudijimais, juos paėmė iš šeimos ir laikinai apgyvendino globos namuose. „Kadangi informacija nepasitvirtino, vaikai grįžo namo. Bet aš jaučiau, kad stengiamasi vaikus iš manęs atimti. O jeigu kur nors kreipiuosi, man niekas neatsako.

Kol buvo vaikų namuose, mano vaikas buvo sumuštas, sunku prisiminti, ką ten teko išgyventi. Apie tai pranešiau policijai, bet kol neperėjau visų tėvystės kursų, man vaikai nebuvo grąžinti.

Aš turiu devynis vaikus, iš kurių trys yra suaugę, visi jie yra šaunuoliai, protingi, puikūs vaikai. Vietoj to, kad rūpinčiausi savo vaikais, turiu nuolat rašinėtis su visomis tarnybomis, atsiskaitinėti socialinėms darbuotojoms. Man socialinė darbuotoja skambina kasdien, klausia, ar vaikai išėjo į mokyklą. Du kartus per savaitę gali ateiti. Net kai vaikai ar aš susergame, vis tiek ateina, bruka pro duris prašymą, kad sutikčiau su namų mokymu“, – pasakoja Lina.

Moteris sako, kad jau parašė skundą Vaiko teisių kontrolierei, taip pat kreipėsi pagalbos į teisininkus ir ketina savo teises ginti: „Aš ne kvaila, suprantu, kodėl taip vyksta. Esu daugiavaikė mama, esu jų duona. Bet aš esu suaugęs žmogus, esu mama, manęs kontroliuoti nereikia. Jeigu reikės pagalbos, aš kreipsiuosi. Bet dabar brukti man tokią hiperaktyvią globą… Juk tarnybos ateina ir mato, kad mano namai švarūs, prižiūrėti. Esu pervargusi nuo tos hiperglobos ir nežinau, ką dar turiu padaryti, kad paliktų mane ramybėje“, – pasakojo Lina.

Apie pažymą niekas nežino

„Vakaro žinios“ kreipėsi į Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybą su klausimais, dėl ko Linos šeimai pradėta atvejo vadyba. Alytaus ir Marijampolės apskričių vaiko teisių apsaugos skyrių vedėja Renata Kruk nurodė: „Svarbu pastebėti, kad moksleivių ugdymas namuose gali būti organizuojamas tik sveikatos priežiūros atstovams įvertinus vaiko sveikatos būklę ir išdavus pažymą vaiko tėvams, kurią dėl galimybės vaikui mokytis namuose reikalinga pateikti ugdymo įstaigai.“

Priminsime, kad pažyma buvo išduota nė nemačius vaiko, kieno užsakymu, kaip ji buvo gauta – neaišku. Pasiteiravome, ar tarnyba ketina kreiptis į teisėsaugą dėl galimo dokumentų klastojimo, bet R.Kruk patikino apie tai nieko nežinanti.

Taip pat pridūrė, kad Linos šeimai pastaruoju metu rekomenduota multidimensinė šeimos terapija: „Pagal šią programą dirbama su 11-17 m. amžiaus vaikais ir paaugliais, kurie nelanko mokyklos, pasižymi konfliktiniu bendravimu, vartoja alkoholį ar psichotropines medžiagas, yra linkę į agresiją, nusikalstamą elgesį, yra padarę administracinių nusižengimų ar nusikalstamų veikų, turi kitų elgesio sunkumų.“

Vilkaviškio rajono meras Algirdas Neiberka taip pat tikino, kad Linos sūnui skirtas namų mokymas.

O pasiteiravus ar savivaldybė kreipėsi į teisėsaugą dėl galimo dokumentų klastojimo, tik trumpai pasakė, kad niekur nesikreipė, nes tokios informacijos neturi.

Namų mokymas nė nebuvo skirtas

„Vakaro žinios“ kreipėsi į Vilkaviškio Gražiškių gimnaziją su klausimais, iš kur mokykloje atsirado mistinė pažyma su trijų medikių parašais ir rekomendacija Linos sūnui skirti namų mokymą. Mokyklos direktorė Grita Launikonė nurodė, kad mokymą namuose vaikams skiria Gerovės komisija, tačiau oficialiai toks mokymas Linos sūnui nebuvo skirtas. „Gražiškių gimnazijoje 2023 – 2024 m. (Linos sūnui – aut. past.) nebuvo įformintas ir nebuvo vykdomas mokymas namuose, nes vaiko mama nebuvo pateikusi prašymo dėl vaiko mokymo namuose“.

Paaiškėjo, kad tiesa buvo ir Linos pasakojimas apie specialiai įrengtas patalpas mokykloje. „Konkretaus vaiko gerovei nėra sukurtas specialus kambarys ir toks finansavimas nebuvo gautas. Gimnazija savo lėšomis atliko patalpų einamąjį remontą ir įsirengė du Emocijų pažinimo ir nusiraminimo kambarius, vieną – Gražiškiuose, antrą – Bartninkų skyriuje“, – nurodė direktorė.

Pasiteiravome, ar mokyklos vadovybė kreipėsi į atsakingas institucijas dėl galimo dokumentų klastojimo, bet direktorė patikino, tokios informacijos nežinanti ir pridūrė: „Už vaiko lankymąsi pas medikus atsakingi tėvai. Šie vaikai praleidžia labai daug pamokų, mama teigia, kad vaikai dažnai lankosi pas gydytojus, tačiau nepateikia gimnazijai išrašų iš e-sveikatos ar kitų pateisinančių dokumentų.

Nuo mokslo metų pradžios iki išvykimo iš gimnazijos Jūsų minimas mokinys praleido net 154 pamokas.“ Paklausta, kaip pažyma atkeliavo iki mokyklos, direktorė atsakyti taip pat negalėjo. Bet patvirtino, kad tiek pažymos originalas, tiek kopija mokykloje buvo.

„Vakaro žinios“ matė minėtą dokumentą. Jis datuotas 2023 m. lapkričio 11 d. Kybartų pirminės sveikatos priežiūros centre išduotame pažymėjime prie nurodymo skirti Linos sūnui namų mokymą pasirašė trys medikės: U.J., D.S., Ž.U.

„Vakaro žinios“ kreipėsi į įstaigos vadovybę ir medikes su klausimais, kaip gydytojos ištyrė vaiko būklę jo nemačiusios bei kas užsakė tokią pažymą. Įstaiga pateikė tik trumpą atsakymą, kad Gydytojų konsultacinė komisija pažymą išdavė, vadovaudamasi gydytojo vaikų ir paauglių psichiatro rekomendacijomis. Tokį atsakymą pateikė laikinai einanti direktoriaus pareigas šeimos gydytoja Raimunda Danguolė Sutkaitienė.

Paprašius nurodyti konkretų rekomendaciją pateikusį specialistą ir patikslinti, ar dažnai įstaigoje išduodami pažymėjimai neapžiūrėjus paciento, direktorė nurodė, kad komisija dirba pagal sveikatos apsaugos ministro patvirtinus reglamentus. „Vakaro žinios“ išanalizavo teisės aktą ir nerado, kad jame būtų apibrėžta, jog posėdžio metu sprendimas priimamas neapžiūrėjus paciento. Paprašius dar kartą atsakyti į užduotus klausimus, gydymo įstaigos vadovė prarado kalbos dovaną.

Justina Gafurova

Informacijos šaltinis: https://ve.lt/aktualijos/lietuva/mamos-pagalbos-sauksmas-tarnybos-neleidzia-man-savarankiskai-gyventi

Susijusios naujienos

Palikti komentarą

Palikti komentarą

Jūsų el. pašto adresas nebus skelbiamas.