Papildomas vaikų ugdymas, Patarimai/rekomendacijos, Vaikai/šeima

Vaikų poilsiui – daugiau pinigų

Vaikų vasaros poilsio programoms iš dalies finansuoti Klaipėdos miesto savivaldybė šiais metais skirs daugiau pinigų nei pernai. Taip pat paruošta nauja tvarka, pagal kurią bus atrenkamos dalinai finansuojamos programos bei jas vertinančių ekspertų atrankos tvarkos aprašas.

Pristatydama naują tvarką Klaipėdos tarybos Kultūros, švietimo ir sporto komitetui, Švietimo skyriaus vedėja Laima Prižgintienė teigė, kad nuo 2018 m. galiojusią tvarką reikėjo keisti, nes joje buvo įtrauktos ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programos, kurios Savivaldybėje nebevykdomos.

Pasak L. Prižgintienės, nuo 2018 m. skyrius rinko atsiliepimus apie vaikų vasaros poilsio finansavimo tvarkos trūkumus, kaupė įvairių organizacijų pasiūlymus. Naują tvarką svarstė Savivaldybės administracijos darbuotojai, Šeimos taryba, Švietimo taryba.

Švietimo skyriaus vedėja pabrėžė, kad visi pasiūlymai buvo apsvarstyti, o organizacijų atstovai nurodė, jog nauja tvarka yra daug aiškesnė ir suprantamesnė.

Teigiama, kad patvirtinus šiuos dokumentus bus nustatyta aiški ir skaidri ekspertų atrankos tvarka, detaliau nustatytos programų vertinimo procedūros, aiškūs reikalavimai programoms ir teikėjams, apibrėžtos vieningos programų finansavimo ir atsiskaitymo už gautas ir panaudotas lėšas nuostatos.

Šiemet vaikų vasaros poilsio programas numatoma rengti liepos ir rugpjūčio mėnesiais.

Ji atkreipė dėmesį, kad keletą metų didėja Savivaldybės finansavimas vaikų stovykloms.

„2018 m. buvo skirta 50 tūkst. eurų, pernai 100, šiemet – 120 tūkst. eurų. Tikrai programos finansavimas yra pakankamai neblogas“, – sakė skyriaus vedėja.

Nemokamų dienos stovyklų vaikams iš socialiai remtinų šeimų rengėjai, pasak L. Prižgintienės, irgi galės dalyvauti teikdami paraiškas, kad galėtų gauti dalinį finansavimą savo veiklai.

Tačiau naująją tvarką svarstant Finansų ir ekonomikos komitete jo nariai atkreipė dėmesį į tai, kad vis dėlto vaikų poilsiui skiriama suma nėra didelė, esą atsiliekama nuo kitų miestų. Taip pat šio komiteto nariai siūlė pasvarstyti apie aukštesnių balų skyrimą paraiškoms, kuriose numatomos nemokamos stovyklos vaikams.

Abu komitetai naujai tvarkai pritarė, ją turės tvirtinti miesto Taryba.

Tačiau komitetų posėdžių metu nepasitenkinimą išreiškė VšĮ „Plaukimas visiems“ vadovas Germanas Čepas, sukritikavęs ne vieną naujos tvarkos punktą.

Kultūros, švietimo ir sporto komiteto posėdyje jis stebėjosi, kodėl nebebus galima gauto finansavimo skirti vaikų maitinimui, kad vaikams maitinti reikia turėti specialius leidimus ir sąlygas, nes esą stovyklose maistas ruošiamas ant laužo, kėlęs klausimus dėl ekspertų atrankos ir t. t. Jo nuomone, nustatomos atrankos sąlygos programų finansavimui nėra tinkamos, tad esą jei bus patvirtintos, G. Čepas žadėjo, kad jos „atsidurs teismuose“.

L. Prižgintienė komentavo, kad numatomas tik dalinis programų finansavimas, nes norima finansuoti kuo daugiau programų.

Į priekaištą, kad reikia turėti leidimus ruošti maistą, Švietimo skyriaus vedėja atsakė tuo, kad „čia nėra išvykos su šeima, kur kuriam laužą ir maitinam kaip norim“.

Sykiu L. Prižgintienė atkirto, kad Savivaldybė negali skirti ir neskirs lėšų neaiškiems pirkiniams.

„Jeigu galima, gerbiamas Čepai, pasakysiu, kaip jūs leidote lėšas praėjusioj vasaros poilsio programoj. Tai įėjo ir vyno pirkimas balto, ir šašlykai, ir visokie kitokie produktai“, – rėžė L. Prižgintienė.

„Švietimas ir vaikų užimtumas griežtai reglamentuojamas, negali būti improvizacijos“, – pridūrė skyriaus vedėja.

Virginija KESMINĖ

Informacijos šaltinis: ve.lt

Susijusios naujienos

Palikti komentarą

Palikti komentarą

Jūsų el. pašto adresas nebus skelbiamas.