Vaikodiena.lt Author

Nuo 2018 m. pradžios įteisinti universalūs vaiko pinigai atskleidė savivaldybių demografinį veidą. Nors visoje Lietuvoje vyrauja abiejų tėvų ir 2 vaikų šeimos tipas, tačiau Kalvarijų ir Rietavo savivaldybės išsiskiria gausiomis šeimomis, auginančiomis 3 ir daugiau vaikų, Kauno rajone mažiausiai esama vienišo tėvo su vaikais šeimų – daugiausia tokių šeimų yra Kupiškyje.

Tikrai kiekviena mama nori, kad vaikas augtų protingas, netgi genijus. Bet tarp įvairiausių metodikų ir instrukcijų nėra tokių, kurios padėtų užauginti vaiką vunderkindą. Ir kaip tada žydų šeimose užauga tiek daug genijų? Kokia žydų mamų paslaptis? Štai pagrindiniai jų auklėjimo principai.

Pačiais nelaimingiausiais gyvenimo etapais laikoma paauglystė ir senatvė. Emocinės paauglių problemos neretai prilygsta psichinės ligos simptomams. Paauglystės periodas pastaruoju metu vis ilgėja. Gyventi darosi sudėtingiau ir norint tapti suaugusiu žmogumi reikia išmokti daugiau, o ilgiausiai paauglystė užtrunka kūrybingiems žmonėms.

Ką įspūdingiausio atsimenate iš savo vaikystės? Ar lipote į medį taip aukštai, kiek tik drąsa leido? Ar ežere plaukėte ten, kur kojomis nesiekėte dugno? Ar važiavote dviračiu, nelaikydami vairo?.. Aš visa tai ir daugiau išbandydavau kiekviena pasitaikiusia proga (kai nematė tėvai). Vaikystėje dar nežinojau, kodėl. Tiesiog – taip buvo smagiausia.

Taip jau yra – geri dalykai lengvai neatsitinka. Taip ir gerais tėvais tapti sunku. Taip sunku, kad bus momentų, kai vaikai ims tėvų nemėgti, kaltinti, galvoti, kad kitų tėvai geresni… Gal net pasakys: „nekenčiu tavęs“ Bet siekiant ilgalaikių gerų tikslų dera nenusileisti ir laikytis savo.

Kažkada pasidalinome sena lietuviška patarle: „mylėk kaip dūšią, krėsk kaip grūšią“ ir sulaukėme nemažai komentarų bei klausimų – kaip gi „krėsti kaip grūšią“, kad būtų rezultatas. Rašome 5 paprastus patarimus kaip ugdyti vaiko pareigą, atsakomybę, gyvenimišką nuovokumą ir supratimą, kad kartais reikia padaryti tai, ką reikia padaryti?

Jei tu­ri­te vai­kų, vie­nas svar­biau­sių prio­ri­te­tų gy­ve­ni­me yra jū­sų at­ža­lų sėk­mė. Bet la­bai pap­ras­ta sa­vo el­ge­siu pa­veik­ti vai­kų re­zul­ta­tus. Kad po­vei­kis ne­bū­tų nei­gia­mas, tė­vų el­ge­sio ty­rė­jai pa­ta­ria, ko rei­kė­tų pa­sis­teng­ti ne­da­ry­ti.

Gripo sezonas įgavo pagreitį, epidemiją paskelbė jau net 8 savivaldybės. Deja, dėl gausaus pacientų skaičiaus priėmimo skyriuose skubiai sulaukti pagalbos tampa neįmanoma. Šį vakarą susirūpinęs mažamečio vaiko tėtis taip pat patyrė sunkumų. Teko rinktis ligoninę, kurioje laukimo laikas bent kiek trumpesnis.

Didžiausia klaida, kurią daro motinos ir močiutės, – tam tikro merginai būtinų įgūdžių ir savybių rinkinio programavimas. „Tu turi būti miela, nuolaidi, švelni“, „Turi išmokti gaminti valgį“, „Tu turi…“

Sakoma, kad vaikai – tėvų veidrodis. Mama arba tėtis yra pirmieji ir reikšmingiausi pavyzdžiai savo vaikui, kuris augdamas nevalingai sugeria artimiausios aplinkos ir žmonių jausminę informaciją, kopijuoja jų dorybes ir ydas. Jei šeima yra nedarni ir joje įvyksta skyrybos, vaikas perima ir šią patirtį, kuri ilgainiui gali turėti neigiamos įtakos jo asmenybei. Tačiau jei tėvai […]

Nenustoju galvoti apie mokytoją iš Žiežmarių. Kaip pagaminti mokytoją siaubūnę? Kaip tokiais atvejais dažniausiai būna, tauta teisia išsijuosusi ir eilinį sykį man primena įtūžusią Viduramžių minią. Pirmoji šovusi mintis, paklausius fragmentinio įrašo, buvo apie mokytojos beviltišką darbą, kai nesąmoningai prisiimama pernelyg daug atsakomybės už mokinių veiksmus, mokymosi rezultatus.