Kristina Mockevičienė

VšĮ „ Vaiko raida“  tikslas-  suteikti visapusišką pagalbą  vaikams, turintiems raidos sutrikimų arba didelę jų tikimybę, bei šių vaikų šeimoms, įtraukiant ne tik vaiką, jo šeimą, bet ir specialistus, susijusias tarnybas, institucijas  ir bendruomenę. Centre teikiamos privačios specialiojo pedagogo, logopedo, psichologo, socialinio darbuotojo, kineziterapeuto paslaugos vaikams bei jų šeimos nariams. Esant poreikiui organizuojamas pagalbos į namus teikimas šeimoms, kurie dėl susiklosčiusiu aplinkybių negali išvykti iš savo aplinkos. Teikiamos paslaugos neįgaliems vaikams bei jų šeimos nariams, mažinant socialinę atskirtį, vykdant švietėjiškas veiklas, kuriant metodines rekomendacijas tėvams bei asmenims, dirbantiems su specialiųjų poreikių turinčiais vaikais, bendradarbiaujant su miesto bei šalies įstaigomis. VšĮ „Vaiko raida“ taip pat organizuoja seminarus, mokymus tėvams bei specialistams, dirbantiems su specialiųjų poreikių vaikais.  

VšĮ Vaiko raida

  • Klaipėdos apskritis
  • Kitos organizacijos
VšĮ „ Vaiko raida“ tikslas- suteikti visapusišką pagalbą vaikams, turintiems...
    © Atsiliepimai, naujienos, informacija auginantiems vaikus