Straipsniai

2015 m. sausio 23 d. Nr. 4-01-4-01-562 Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 8 straipsnio nuostatomis, savo iniciatyva atlikome šių teisės aktų antikorupcinį vertinimą:...