Kauno miesto muziejus

  • muziejus kauno miesto
  • NIK_6231

Apie mus

Apie mus

Kauno miesto muziejus atkurtas Kauno miesto tarybos 2005 m. spalio 20 d. sprendimu Nr. T-535, kaip savivaldybės biudžetinė įstaiga. Lankytojams duris muziejus atvėrė 2008 m. vasario 15 d., pristatydamas ekspoziciją „Kaunas laiko ženkluose: nuo ištakų iki 1940 metų“, skirtą Kauno savivaldos 600-osioms metinėms.

 

Pirmojo miesto muziejaus istorija

Kauno miesto muziejaus istorijos pradžia – 1882 metai, kai Kaune pradėta statyti pirmaklasė tvirtovė. Tuomet, kasant tranšėjas fortams, su kitais ekspertais dirbęs inžinierius E. I. Golyškinas pastebėjo įdomių paleontologijos pavyzdžių ir pradėjo juos rinkti. Surinkęs nemažą radinių kolekciją (apie 1000 vienetų) bei pasitaręs su Peterburgo imperatoriškąja archeologijos komisija, nutarė ją perduoti Kauno miesto valdybai. Kolekcijos perduotos 1897 m. liepos 30 d. Jų pagrindu buvo pradėtas kurti miesto muziejus, kuriam paskirta patalpa miesto rotušėje. Į muziejų pateko Kauno apylinkių floros botanikos rinkinys, sudarytas vokiečių konsulo Kaune barono von Mollendorfo. Netrukus muziejų praturtino prelatas Jonas Radavičius, padovanojęs 800 monetų numizmatikos kolekciją, įvairių mineralų, rūdų, žemės gelmėse suakmenėjusių gyvūnų rinkinį. Pirmuoju muziejaus vedėju buvo gubernijos statistikos komiteto narys, Kauno mergaičių gimnazijos istorijos mokytojas Konstantinas Gukovskis, domėjęsis Lietuvos praeitimi, liaudies menu ir kalba. Visus muziejaus reikalus tvarkė miesto valdybos sudaryta speciali komisija, kuri stengėsi sukaupti kuo daugiau eksponatų. 1898 m. balandžio 15 d. ji nutarė kreiptis į Imperatoriškąją archeologijos komisiją Peterburge ir kitas mokslo, meno įstaigas bei dailės mokyklas ir privačius asmenis, prašydama steigiamam muziejui eksponatų. Peterburgo imperatoriškoji archeologijos komisija „malonėjo suteikti… vieną geležinį kirvį, vieną geležinį ieties antgalį, vieną akmens kirvelį ir 10 gabalų bronzinių apyrankių, kaklo grandinių“. Meno akademija ir kitos dailės mokslo įstaigos pareiškė, kad jos atsiųsiančios muziejui eksponatų, bet tik tada, kai bus sudarytas steigiamojo muziejaus statutas-įstatai.

Muziejui buvo renkama įvairiausia medžiaga, bet kadangi buvo norima muziejų pavadinti Kauno miesto muziejumi, jame turėjo būti kaupiama medžiaga, atspindinti tik miesto prekybą, amatus, miestiečių kultūrą, buitį.

1898 m. lapkričio 25 d. miesto Valdyba nutarė paruošti muziejaus statutą ir šalia rotušės buvusio pašto pastate paskyrė patalpas, kuriose muziejus įsikūrė 1907 m. ir veikė iki 1936 m.

Statutas patvirtintas tik 1905 m. lapkričio 5 d., o muziejus pavadintas „Kauno miesto moksliškai-pramoniniu muziejumi“. 1906 m. mirus vedėjui K. Gukovskiui, muziejus liko be vadovo. Tuo metu bendradarbiauti tvarkant muziejų pasisiūlė archeologas, dailininkas Tadas Daugirdas. 1907 m. vasario 8 d. jis buvo paskirtas muziejaus prižiūrėtoju ir konservatoriumi.

T. Daugirdas energingai pradėjo tvarkyti muziejaus reikalus. Per spaudą kreipėsi į visuomenę, prašydamas muziejui eksponatų, supažindino visuomenę su muziejaus veikla. Muziejaus eksponatus jis konservavo, klasifikavo, prisagstė prie 103 lentelių, kiekvieną aprašė, šalia lentelių pridėjo piešinius ar nuotraukas. Muziejaus komisijai talkininkaujant, muziejaus vaidmuo mieste augo. Suprasdami jo svarbą, Kauno fabrikantai Tilmansas, Šmidtas ir Rekošas padovanojo muziejui savo fabrikų produkcijos pavyzdžius.

T. Daugirdas, dirbdamas muziejuje daugiau kaip dešimt metų, ne tik sutvarkė jame buvusius eksponatus, bet ir prijungė savo sukauptas kolekcijas. Be archeologijos, paleontologijos, etnografijos, fabrikų ir namų pramonės (amatų) ekspozicijos skyrių, muziejuje buvo įrengti numizmatikos, filatelijos, Vakarų Europos dailės skyriai. Stengdamasis kuo geriau sutvarkyti muziejų, T. Daugirdas studijavo muziejinę literatūrą, lankėsi geriausiuose Rusijos imperijos ir užsienio muziejuose, o 1914 m. balandžio mėn. dalyvavo Lenkijos muziejininkų suvažiavime, kuriame dalyvius supažindino su Kauno miesto muziejumi. 1915 m. kaizerinei Vokietijai okupavus miestą, intensyvus muziejaus darbas kuriam laikui sutriko, tačiau T. Daugirdas stengėsi, kad eksponatai nebūtų išgrobstyti ir išvežti į Vokietiją. T. Daugirdui teko artimai bendradarbiauti su vokiečiais – jis buvo vokiečių burmistro padėjėjas, bendradarbiavo ir laikraščiuose, rašydamas apie Kauno bombardavimą, apie Kauno pilį, lietuvių papročius ir pan. Vokiečiai ne kartą rašė apie T. Daugirdo globojamą muziejų, apie patį konservatorių, neužmiršdami Kauno praeities: „Muziejus atidarytas lankytojams kiekvieno sekmadienio rytą. Jo aplankymas, giliai išmokslinto vedėjo vadovybėje, yra tikras malonumas. Bronzos radinių rinkinys labai įdomus, ypatingai gi įdomi lietuvių kultūrai ir tautodailei skirta muziejaus dalis, nes ji padės vokiečiui lankytojui suprasti tos inteligentiškos ir darbščios tautos gyvenimą. Ponas Daugirdas, atidavęs visą savo veiklumą šiems rinkiniams, pelnė savo tautai didžius nuopelnus“, – rašė „Kownoer Zeitung“, 1916 m. sausio 19 d. Profesorius Bork, tuo metu vokiečių leitenantas, 1915 m. lapkričio mėn. rašytame laiške žurnalui „Mannus“ apie muziejų rašė: „Čia Kaune radau mažą muziejų, kurio vertė glūdi ypač jo priešistorinėje ir kraštotyrinėje dalyje. Gaudamas juokingai mažą valstybinę pašalpą, to muziejaus vedėjas sugebėjo pažymėtinu būdu surinkti tai, kas šiandien užtinkama, o taip pat ir išgelbėti praeities paminklus…“ Straipsnis buvo išspausdintas 1918 m.

T. Daugirdas muziejumi rūpinosi iki mirties 1919 m.

1920 m. sausio 23 d. muziejaus direktoriumi paskirtas prof. Eduardas Volteris, vadovavęs iki 1936 m. Naujasis direktorius su muziejaus komisija ne tik tęsė T. Daugirdo pradėtą darbą, bet ir suintensyvino eksponatų konservavimo ir restauravimo darbus, buvo įsteigtas naujas Kauno miesto kultūros skyrius. Muziejaus ekspozicija ir fondai Lietuvos universiteto studentams kurį laiką buvo mokymo laboratorija, o mokytojai eksponatais naudojosi kaip vaizdinėmis priemonėmis.

Gausėjant eksponatams, muziejaus patalpos pasidarė ankštos ir jose įrengti didesnę ekspoziciją pasidarė neįmanoma. Neturėdama kitos išeities, mažiau muziejaus pobūdį atitinkančius eksponatus vadovybė stengėsi perduoti kitiems muziejams. 1936 m. įsteigus Kultūros muziejų, Miesto muziejus buvo likviduotas, eksponatai išskirstyti.

 

Atkurtas Kauno miesto muziejus, tęsdamas savo pirmtakų darbus, verčia naują istorijos puslapį…

Susisiekti

Susisiekti

Papildoma informacija

Papildoma informacija
  • Darbo laikas:antradieniais-šeštadieniais – 11:00-19:00 sekmadieniais 11:00-16:00

Vieta

Kauno miesto muziejus
Rasti maršrutą

 

Susisiekti

Kauno miesto muziejus

Įvykių

Kauno miesto muziejus
KP_savo_automobilyje_#6E5AC
Kviečiame dalyvauti ekskursijoje „Apie Žaliakalnį. Muzikai“

Balandžio 29 d., šeštadienį, 11 val. kviečiame dalyvauti M. ir K. Petrauskų lietuvių muzikos istorijos muziejaus ekskursijoje „Apie Žaliakalnį. Muzikai“. Ekskursijos dalyviai kviečiami susipažinti su Kauno miesto Žaliakalnio mikrorajono istorija, geo...


NIK_4529
Nauja! Edukacinė programa „Liaudies muzikos instrumentų šalyje“

Ar jau keliavote po muzikos instrumentų šalį? Tai įdomi ir smagi programa, kurios metu supažindinama su įvairiais lietuvių liaudies muzikos instrumentais, senąją Lietuvos kaimo muzikavimo tradicija ir šiuolaikine jos kryptimi – postfolkloru. Edukaci...


NIK_4696
Nauja! Ekskursija „Pažinkime lietuvių liaudies muziką“

Kviečiame susipažinti su nauja ir interaktyvia Lietuvių tautinės muzikos istorijos muziejaus ekspozicija, kurioje pristatomos dvi pagrindinės temos: kankliavimo tradicija įvairiuose Lietuvos regionuose ir piemenavimo bei sutartinių kultūra. Ekskursij...


DSC_6248
Kviečiame dalyvauti edukacinėje programoje „Tradicinis margutis“

Gavėnios laikotarpiu kviečiame dalyvauti edukacinėje programoje „Tradicinis margutis“. Edukacijos metu supažindinama su margučių marginimo papročiais, technikomis. Supažindinama su tradiciniais marginimo raštais, jų komponavimo principais. Mokoma mar...


NIK_5652
NAUJA! Edukacinė programa „Laiško istorija“

Šiame technologijų amžiuje, kai laiškai rašomi ir siunčiami internetu, ant popieriaus rašalu rašytas laiškas tampa retenybe… Edukacinio užsiėmimo metu sužinosite ne tik kaip taisyklingai parašyti laišką, bet išmoksite jį parašyti plunksna ant pergame...


lukosius01
NAUJA! Ekskursija „Apie Žaliakalnį. Muzikai“

Ekskursijos dalyviai kviečiami susipažinti su Kauno miesto Žaliakalnio mikrorajono istorija, geografine padėtimi, pagrindinėmis kultūros vertybėmis, ir, žinoma, žymiais muzikais, gyvenusiais ir kūrusiais šioje vietovėje. Ekskursija pradedama prie ...


NIK_4966
NAUJA! Edukacinis pažintinis žaidimas „Kaip Natukas Pauzės ieškojo“

Edukacinio pažintinio žaidimo metu dalyviai sužinos, ką slepia „Dryžuotos operos“ pavadinimas, kokia buvo pirmoji lietuviška opera, kas buvo jos autorius, ką veikia žiūrovai operoje „Kaulo senis ant geležinio kalno“, apie spektaklį, kuriame veikia ti...


Merginos kostiumas. Vidurio Aukstatija (533x800)
Tautinio kostiumo metams skirta edukacinė programa „Kaip Jonukas nuotakos ieškojo“

Kviečiame dalyvauti Lietuvių tautinės muzikos istorijos muziejaus Tautinio kostiumo metams skirtoje edukacinėje programoje „Kaip Jonukas nuotakos ieškojo“. Kuo skiriasi išeiginis tautinis kostiumas kiekviename Lietuvos etnografiniame regione? Kiek Li...


užgavėnių-kaukės
Kūrybinė edukacinė programa „Pasiruošk Užgavėnėms“

Sausio 25 – vasario 28 dienomis kviečiame dalyvauti Lietuvių tautinės muzikos istorijos muziejaus kūrybinėje edukacinėje programoje „Pasiruošk Užgavėnėms“. Edukacinės programos metu pakviesime pasigaminti kaukes linksmiausiai metų šventei. Taip pat s...


4. GEK-9406
Paroda Lietuviškos operos ir jų kūrėjai. Nuo „Birutės“ iki „Dryžuotos operos“

Vasario 9 dieną, ketvirtadienį, 16 val. Kauno miesto muziejaus M. ir K. Petrauskų lietuvių muzikos istorijos skyriuje (K. Petrausko g. 31) atidaroma ilgalaikė paroda Lietuviškos operos ir jų kūrėjai. Nuo „Birutės“ iki „Dryžuotos operos“. Daugeliui...


naujos-ltmi-ekspo-atidarymo_plakatas_web
Netrukus duris atvers atnaujintos ekspozicijos!

Kauno miesto muziejaus Lietuvių tautinės muzikos istorijos skyrius (L. Zamenhofo g. 12) skelbia naujos, inovatyvios ekspozicijos, skirtos lietuvių tradicinei muzikai, atidarymą, kuris vyks 2017 m. sausio 26 d., ketvirtadienį, 17 val. Šiuolaikiška ek...


egles iziebimas 2016 red maz
Kalėdų eglės įžiebimas prie Kauno pilies

Gruodžio 16 d., penktadienį, 17 val. vienoje gražiausių miesto vietų – prie Kauno pilies – bus įžiebta tradicinė Kalėdų eglutė. Kauno miesto muziejus kauniečiams ir miesto svečiams dovanos įspūdingą muzikos, šviesų ir fejerverkų spektaklį. Į šven...


Angelai Kauno pilyje plakatas
Paroda „Angelai Kauno pilyje“

Gruodžio 8 d., ketvirtadienį, 16.00 val. Kauno miesto muziejaus skyriuje Kauno pilyje (Pilies g. 17) IV-ajame aukšte įvyks tradicinės parodos „Angelai Kauno pilyje“ atidarymas. Daug įvairiausių angelų, sukurtų profesionalių menininkų ir tautodailini...


Saldaturgis
Kviečiame dalyvauti „SALDATURGYJE“

Gruodžio 6 d., antradienį, 16 val. Kauno miesto muziejaus Lietuvių tautinės muzikos istorijos skyriuje (L. Zamenhofo g. 4) vyks kasmetinis „SALDATURGIS“. Renginio svečius kviesime prisiminti žymiausias Kauno konditerijos įmones. Kalbėsime apie tai...


plakatas_11-25
Rasos Benedikienės autorinių lėlių paroda „Lėlių istorijos“

Gruodžio 1 d., ketvirtadienį, 17 val. Kauno miesto muziejaus Lietuvių tautinės muzikos istorijos skyriuje (L. Zamenhofo g. 12) vyks Rasos Benedikienės autorinių lėlių parodos „Lėlių istorijos“ sutiktuvės. Interjerinės lėlės – tai tokie paslaptingi...


advento-popiete_plakatas_web
Advento popietės Kauno miesto muziejuje

Gruodžio mėnesio sekmadieniais – 4, 11 ir 18 dienomis 13 val. Kauno miesto muziejaus draugai Kalėdų senelis, Snieguolė ir Kripštukas kviečia į rotušę (Rotušės a. 15) – pasinerti į Kalėdų sapną drauge. 14 val. rotušės Baltojoje salėje šventinius Adven...


žvakių liejimo edukacija
„Kalėdinės kūrybinės dirbtuvės – tradicinis vaško žvakių liejimas“

Artėjant didžiosioms žiemos šventėms nejučiomis pasineriam į Kalėdinį šurmulį ieškodami dovanos, galvodami kuo galėtume pradžiuginti mums brangius žmones. Visus, radusius minutėlę, kviečiame savo rankomis nusilieti tikro vaško žvakę edukacinėje progr...


Kalėdinė edukacija šiaudinukai
„Kalėdinės kūrybinės dirbtuvės – šiaudinių žaisliukų gamyba“

Kuo kvepia Kalėdos? Eglute, mandarinais ar šiaudais? Atgaivinkime senuosius mūsų papročius ir išmokime namus papuošti šiaudinukais edukacinėje programoje „Kalėdinės kūrybinės dirbtuvės – šiaudinių žaisliukų gamyba“! Edukacinės programos dalyviai sup...


2015_7 (800x600)
Šeimų folkloro šventė „GRAŽI MŪSŲ ŠEIMYNĖLĖ“

Lapkričio 5 d. (šeštadienį) 14 val. Kauno miesto muziejaus Lietuvių tautinės muzikos istorijos skyriuje (L. Zamenhofo g. 4, Kaunas) jau vienuoliktą kartą tradiciškai vyks šeimų folkloro šventė „Graži mūsų šeimynėlė“. Nuo 2006 m. kasmet muziejuje o...


NIK_2903
Gražiausių moliūgų rinkimai

Spalio 29 d., šeštadienį, 12 val. Kauno miesto muziejaus Kauno pilies skyriuje (Pilies g. 17) vyks edukacijos „Kiekvienam vaiduokliui po moliūgą“ metu išskaptuotų gražiausių darbų rinkimai ir nominacijų įteikimai. Autoritetinga komisija išrinks ir a...


DSC_3853
Kūrybinė edukacija „Kiekvienam vaiduokliui po moliūgą“

Kauno miesto muziejus jau šeštus metus iš eilės kviečia dalyvauti tradicine tapusioje kūrybinėje edukacijoje „Kiekvienam vaiduokliui po moliūgą!“. Vaikų pamėgta linksma ir išradinga edukacinė programa vyks spalio 21-26 d. Kauno pilyje (Pilies g. 17)....


Foto prie Naujalio paminklo
Koncertas „Dešimtasis laiškas vasarai“

Rugsėjo 28 d., trečiadienį, 15 val. Kauno miesto muziejaus M. ir K. Petrauskų lietuvių muzikos istorijos skyriuje vyks koncertas „Dešimtasis laiškas vasarai“. Dalyvaus projekto „Vasaros muzikos akademija 2016“ jaunieji muzikantai iš Kauno J. Naujalio...


plakatas Rotuses rusiams red maz
Kauno rotušės rūsio ekspozicijos atidarymas

Rugsėjo 29 d., ketvirtadienį, 15 val. Kauno miesto muziejus lankytojams atveria Kauno rotušės rūsius, pristatydamas naują ekspoziciją. Kaunas, įsikūręs vidurio Lietuvoje, dviejų didžiausių šalies upių sankirtoje, jau nuo seno buvo apipintas įvairi...


rugse7-literaturos-muzikos-ir-spalvu-vakaras_plakatas_web3
Literatūros, muzikos ir spalvų vakaras

Rugsėjo 7 d., trečiadienį, 16:30 val. Kauno miesto muziejaus Lietuvių tautinės muzikos istorijos skyriuje (L. Zamenhofo g. 4) kviečiame į literatūros, muzikos ir spalvų vakarą. Vakaro metu sutiksime rašytojo Laimono Inio knygą „Sparnuotojo Nykštuko s...


koncertas rotuseje red geras
Muzikinė popietė su Agne ir baltuoju rojaliu

Kiekvieną vasaros sekmadienį 12:00 ir 15:00 valandą Kauno rotušės Baltojoje salėje kviečiame muziejaus lankytojus klausytis klasikinės muzikos kūrinių, kuriuos atliks Agnė Zavistanavičiūtė.


sveikiname-vasara_plakatas_web
Linksmybių fiesta „SVEIKINAME VASARĄ“

Birželio 11 d., šeštadienį, 12 val. Kauno miesto muziejaus Juozo Gruodžio memorialiniame skyriuje (Salako g. 18) vyks Kauno bendruomenių centrų šventė – linksmybių fiesta „Sveikiname vasarą“. Šventės programoje dalyvių laukia koncertas, varžytuvės, p...


dirbtuveles-tevo-diena_plakatas_web
Dirbtuvėlės Tėvo dienos proga Kauno miesto muziejuje

Birželio 4 d., šeštadienį, 12 val. Kauno miesto muziejaus Rotušės skyriuje (Rotušės a. 15, Kaunas) kviečiame visus tėvelius ir vaikučius į dirbtuvėles, kuriose gaminsime dovanėles geriausiems Tėčiams. Paskubėk registruotis, nes vietų skaičius ribotas...


nckvm
„Baltojo rojalio“ šventė Kauno miesto muziejaus Rotušės skyriuje

Š. m. gegužės 25 d., trečiadienį, 15 val. Kauno miesto muziejaus Rotušės skyriaus (Rotušės a. 15, Kaunas) Didžiojoje salėje vyks gabių moksleivių-tarptautinių ir respublikinių konkursų laureatų, festivalių dalyvių šventė-koncertas „Baltasis rojalis“....


stovykla 2016 (453x640)
Dienos stovykla Kauno miesto muziejuje ir skyriuose

Ar žinote, kur atostogaus jūsų vaikai? Kviečiame į dienos stovyklą Kauno miesto muziejuje ir skyriuose. Ką mes siūlome: 1) kiekvieną dieną turiningai praleisti vis kitame muziejaus skyriuje; 2) edukacines programas, kurių metu įgysite žinių, išm...


DSC_0437
Teatralizuota lenkų liaudies žaidimų programa „Mažojo Jonuko kelionės Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje“

Gegužės 17 d., antradienį, 14 val. Kauno miesto muziejaus Lietuvių tautinės muzikos istorijos skyrius (L. Zamenhofo g. 4) kviečia į susitikimą su lenkų teatru „Klausyk ir žaisk“ („Sluchaj uchem“), kurie parodys teatralizuotą lenkų liaudies žaidimų pr...


Muzieju naktis spaudai Gruodis (452x640)
ROMANTIŠKA MUZIEJŲ NAKTIS KAUNO MIESTO MUZIEJUJE

Kauno miesto muziejaus skyriai kviečia į romantikos kupinus renginius Muziejų nakties proga – gegužės 21 d. Muziejų nakties renginiai – NEMOKAMI. PROGRAMA: Apsilankykite pilyje, kurią Žygimantas Augustas padovanojo Barborai Radvilaitei Kauno...


paroda
Kauno miesto moksleivių technologijų darbų paroda ŠEIMOS VIENYBEI

Nuo gegužės 3 d., kviečiame aplankyti Kauno miesto muziejaus Kauno pilies IV-ojo aukšto parodinėje erdvėje (Pilies g. 17) eksponuojamą Kauno miesto mokinių technologijų darbų parodą ,,Šeimos vienybei“. Paroda skiriama Vietos bendruomenių metams ir M...


Vaikučių velykėlės
KVIEČIAME VISAS ŠEIMAS Į VAIKUČIŲ VELYKĖLES

Balandžio 2 d., šeštadienį, 12 val. Kauno miesto muziejaus J. Gruodžio memorialiniame skyriuje (Salako g. 18) kviečiame visas šeimas į „Vaikučių Velykėles“. Visi vaikai, jų tėveliai, seneliai ir draugai kviečiami ridenti savo atsineštus margučius, sp...


DSC_6252
Kviečiame dalyvauti edukacinėje programoje „Tradicinis margutis“

Gavėnios laikotarpiu kviečiame dalyvauti edukacinėje programoje „Tradicinis margutis“. Edukacijos metu supažindinama su margučių marginimo papročiais, technikomis. Supažindinama su tradiciniais marginimo raštais, jų komponavimo principais. Mokoma mar...


DSC_5422
Kūrybinė edukacinė programa „Pasiruošk Užgavėnėms“

Kviečiame užsisakyti Kauno miesto muziejaus Lietuvių tautinės muzikos istorijos skyriaus kūrybinę edukacinę programą „Pasiruošk Užgavėnėms“. Edukacinės programos metu pakviesime pasigaminti kaukes linksmiausiai metų šventei. Taip pat sužinosite, kodė...


Eglės įžiebimas (453x640)
KALĖDŲ EGLĖS ĮŽIEBIMO ŠVENTĖ PRIE KAUNO PILIES

Gruodžio 18 d., penktadienį, 17 val. Kauno miesto muziejus kviečia visus kauniečius ir miesto svečius įžiebti žaliaskarę Kalėdų eglę prie Kauno pilies (Pilies g. 17, vidiniame pilies kieme). Jau penktus metus iš eilės Kauno miesto muziejus tradici...


siaudinuku plakatas 2015 maz
Kalėdinė šiaudinių eglutės žaisliukų edukacija

Gruodžio 12 d., šeštadienį, 12 val. Kauno miesto muziejaus Kauno pilies skyrius (Pilies g. 17) maloniai kviečia į kalėdinę šiaudinių eglutės žaisliukų edukaciją. Edukaciją ves tautodailininkė Danguolė Juralavičienė. Į užsiėmimą reikia atsinešti žirkl...


logas_v8
Kvietimas į respublikinį ikimokyklinių įstaigų mažųjų talentų festivalį – konkursą „Viru viru košę“

Įvairūs meno konkursai, festivaliai paprastai skirti mokyklinio amžiaus vaikams. Darželinukams labai mažai galimybių pasirodyti juose. Todėl Kauno miesto muziejaus M. ir K. Petrauskų lietuvių muzikos skyrius kartu su Ikimokyklinių įstaigų muzikos mok...


Troleibusas pakeliui į Petrašiūnus. K. Baršausko g. 1972 m.Fotografas S.Lukošius (640x410)
Paroda „Muziejus veža, troleibusas kultūrina“

2015 m. gruodis Kauno troleibusams jau penkiasdešimtas. Ta proga Kauno miesto muziejus ir UAB Kauno autobusai kviečia visus susipažinti su šios transporto priemonės istorija Kauno mieste. Gruodžio 4 d., penktadienį, 10 val. spaudos konferencija atid...


logas_v8
Kviečiame dalyvauti „SALDATURGYJE“

Š. m. gruodžio 17 d., ketvirtadienį, 17 val. Kauno senamiestyje esantis Kauno miesto muziejaus skyrius P. Stulgos lietuvių tautinės muzikos instrumentų muziejus (Zamenhofo g. 4 ) organizuoja viešą renginį „Saldaturgį“, kurio metu vyks Kalėdinių kepin...


plakatas Angelu 2015 maz
Angelų paroda Kauno pilyje

Gruodžio 3 d., ketvirtadienį, 16.00 val. Kauno miesto muziejaus skyriuje Kauno pilyje (Pilies g. 17) IV-ajame aukšte įvyks tradicinės parodos „Angelai Kauno pilyje“ atidarymas. Daug įvairiausių angelų, sukurtų profesionalių menininkų ir tautodaili...


Graži mūsų šeimynėlė 2015
Kviečia tradicinė šeimų folkloro šventė „Graži mūsų šeimynėlė – 2015“

Lapkričio 21 d. (šeštadienį) 14 val. Kauno miesto muziejaus skyriuje Povilo Stulgos lietuvių tautinės muzikos instrumentų muziejuje (L. Zamenhofo g. 4, Kaunas) jau dešimtą kartą tradiciškai vyks šeimų folkloro šventė „Graži mūsų šeimynėlė“. Nuo 2006...


Page1
Kauno miesto muziejus parodoje MOKYKLA 2015

Lapkričio 6–7 dienomis Lietuvos parodų ir kongresų centre Litexpo (Laisvės pr. 5, Vilnius) vyks 5-oji mokyklų įrangos, mokymo priemonių ir technologijų paroda MOKYKLA 2015, kurioje jau trečius metus iš eilės dalyvaus ir Lietuvos muziejų asociacija. Š...


logas_v8
Nauja edukacinė programa „Nusiliek gimtadienio žvakę“

Koks svarbiausiais gimtadienio akcentas? Žvakutė? Kauno miesto muziejus kviečia jus atšvęsti savo gimtadienį kitaip! XVI a. rūsyje sužinosite, kaip atsiranda vaškas, kaip gyvena bitės, ką reiškia žvakių formos ir spalvos. O svarbiausią natūralaus ...


logas_v8
Nauja edukacinė programa „Žinomi X nežinomi“

Ar gerai pažįstate Kauno senamiestį? Ar žinote, kas anksčiau čia gyveno, kokios įstaigos veikė? Nauja edukacinė programa kviečia jus įsitraukti į orientacinį žaidimą Rotušės aikštėje, kurio metu daug sužinosite ir pajudėsite. Nugalėtojų laukia pri...


logas_v8
Nauja edukacinė programa „Laisvalaikis tarpukario Kaune“

Kaip savo laisvalaikį žmonės leido prieš šimtą metų? Kur Kaune buvo galima pailsėti? Kokias pramogas galėjai rasti Laikinojoje sostinėje? Nauja edukacinė programa prie puodelio arbatos supažindins jus su pramogomis tarpukario Kaune - kavinėmis, ki...


2015-10-20-moliugai-pilyje_web
Kūrybinė edukacija „Kiekvienam vaiduokliui po moliūgą“

Kauno miesto muziejus jau penktus metus iš eilės kviečia dalyvauti tradicinėje ir visų pamėgtoje kūrybinėje edukacijoje „Kiekvienam vaiduokliui po moliūgą!“ Vaikų pamėgta linksma ir išradinga edukacinė programa vyks spalio 20-23 d. Kauno pilyje (Pil...


kurybines dirbtuves plakatas geras
Kūrybinės dirbtuvės vaikams ir suaugusiems

10 – ies metų gimtadienio proga Kauno miesto muziejus kviečia praleisti laiką drauge ir patirti kūrybinį džiaugsmą šeštadienio popietės kūrybinėse dirbtuvėse, kurių metu galėsite pasigaminti rankų darbo knygų skirtukus ir padovanoti sau ar skaityti m...


Šeimų savaitgalis palakatas 1
Šeimų savaitgaliai

Spalio 17 d., šeštadienį, 12 val. Kauno miesto muziejus (M. Valančiaus g. 6) kviečia šeimas dalyvauti edukacinėje programoje „Kauno legendos“. Edukacinės programos metu išgirsite senąsias miesto istorijas bei tapsite legendų apie Kauną kūrėjais. Visi...


OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Kviečiame ikimokyklinukus Kauno miesto muziejuje rengti parodėles tema „Kaip aš įsivaizduoju Kauną“

Kauno miesto muziejus kviečia ikimokyklinio ugdymo įstaigų auklėtinius rengti Kauno miesto muziejaus ir skyrių edukacinių klasių erdvėse parodėles tema „Kaip aš įsivaizduoju Kauną“. Piešinius pristatyti adresu M. Valančiaus g. 6, Kaunas. Kviečiame da...


kai ponu nera namie 2015 09 10 red maz
M. ir K. Petrauskų lietuvių muzikos muziejus jungiasi prie Europos paveldo dienų ir kviečia į ekskursiją „Kai ponų nėra namie…“

Kauno miesto muziejaus skyrius M. ir K. Petrauskų lietuvių muzikos muziejus jungiasi prie Europos paveldo dienų ir rugsėjo 19 d., šeštadienį, 14 val. kviečia į ekskursiją „Kai ponų nėra namie…“. Ekskursijos metu susipažinsite su K. Petrausko memorial...


paveldo-dienos_kauno-pilis_plakatas_web
Europos paveldo dienos Kauno pilyje

Kauno miesto muziejaus skyrius KAUNO PILIS (Pilies g. 17) jungiasi prie Europos paveldo dienų ir rugsėjo 19 d. (šeštadienį) 12 val. kviečia dalyvauti edukacinėje programoje „KAUNO PILIES TEISMAS“. Užsiėmimo metu dalyviai susipažins su istorija, o an...


liet-muz-kelias_plakatas_web
Lietuvos Muziejų kelio stotelė P. Stulgos lietuvių tautinės muzikos instrumentų muziejuje

Kviečiame dalyvauti Lietuvos Muziejų kelio renginiuose! Rugsėjo 12 d. (šeštadienį) 11 val. ir 14 val. Kauno miesto muziejaus skyriuje P. Stulgos lietuvių tautinės muzikos instrumentų muziejuje (L. Zamenhofo g. 12) kviečiame susipažinti su lietuvių e...


OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Nemokamas Kauno miesto muziejaus ir skyrių lankymas rugsėjo 1-osios proga

Rugsėjo 1 d. moksleivius, studentus ir pedagogus (pateikus tai patvirtinantį dokumentą) kviečiame nemokamai aplankyti Kauno miesto muziejų ir skyrius (Kauno pilį, M. ir K. Petrauskų lietuvių muzikos muziejų, J. Gruodžio memorialinį muziejų, P. Stulgo...


AAAAA-plakatas-2015-03-17-red-maz-44559-s332x470
Kauno miesto muziejus kviečia į šeimos savaitgalį

Šį šeštadienį, kovo 21 d., 12 val., Kauno miesto muziejus (M.Valančiaus g. 6) skelbia šeimos savaitgalį ir kviečia į edukacinę programą „Kauno šviesos istorija“.

Edukacijos metu lankytojai sužinos, kaip atrodė pirmoji Kauno elektrinė, kokie pavojai tykojo pirmuosiuose degtukų fabrikuose, kokį televizorių turėjo mūsų seneliai. Susipažinusios su Kauno pramonės objektais šeimos galės išbandyti jėgas žaidime „Pasakyk kitaip“.

„Ateikite ir įsitikinsite, kiek įdomybių laukia Kauno miesto muziejuje“, – teigia renginio organizatoriai.

Būtina registracija tel. (837) 20 82 20 arba el. paštu: edukacija@kaunomuziejus.lt

Daugiau informacijos muziejaus tinklapyje www.kaunomuziejus.lt

 

Viešųjų ryšių poskyrio informacija


Atsiliepimai

Kauno miesto muziejus

Lankytojų įvertinimas

5

1 Viso

  • Bendras įvertinimas
  • Vardas
  • El. paštas
  • Su taisyklėmis susipažinau ir sutinku